Déclarations 25 Avril 2019

Mot de bienvenue de la première dame pour le lancement de la campagne de sensiblisation de la lutte contre la violence basée sur le genre et le mariage précoce des enfants 25 Avril 2019 – C.C.I Ivato

25 Avril 2019
CCI Ivato

Andriamatoa sy ramatoa isan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta,Andriamatoa sy ramatoa solon-tenan’ny Masoivoho eto Madagasikara,
Ianareo mpiara-miobon’antoka,
Ianareo ao anaty fikambanana samy hafa, mpiantsehatra amin’ny fiainam-bahoaka,
Ianareo ray aman-dreny, zokiolona hajaina,
Ianareo rehetra manan-kaja manatrika etoana,
Ianareo solon-tenan’ny tanora sy ny ankizy,
Tompokovavy sy Tompokolahy

Fifaliana ho ahy no misaotra anareo izay namaly ny fanasana ka tonga maro eto androany. Arahaba tongasoa eto amin’ity toerana ity. Ny fahatongavanareo maro be toy izao dia raisiko ho finiavana sy fahavononana hifanome tanana hiaro ny zon’ny vehivavy, ny lehilahy, ny tanora ary indrindra ny ankizy.


Tsapako fa isika rehetra mihitsy no mitovy fomba fijery ka vonona hampitsahatra ny herisetra.
Anton’izao fivoriantsika eto izao ny fanombohana ny fanentanana mikasika ny ady amin’ny herisetra. Betsaka ny dingana tokony lalovatsika momba izany. Tsy vitan’ny resaka am-bava fotsiny ny famongorana ny herisetra fa mila fandraisana andraikitra. Ho atao laharampahamehana noho izany ny famolavolàna lalàna miompana manontolo amin’ny ady amin’ny herisetra mba ho fiarovana ny zon’olombelona.


Mpiara-miombonantoka fototra amin’izao ady amin’ny herisetra izao ny rantsan’ny Firenena mikambana misahana ny mponina na ny FNUAP. Tolorako fisaorana eram-po eran-tsaina izy ireo amin’ny fiaraha-miasa rehetra teo aloha / sy izay mbola hiarahana.

Sur le même thème

Nos actions 06 Octobre 2021

27 septembre au 8 octobre 2021 : « Sauver des vies est une priorité : La caravane AVOTSE continue son périple dans le Sud »

De Ampengoke et d’Ankarangotaky en passant par Ampary, Maropia Nord, puis Ankilimahary et à Ankamena pour finir son trajet dans les villages de Morafeno et de Bekiria ; la caravane AVOTSE a sillonné les régions Androy et Anôsy pour la deuxième fois cette année. Une initiative lancée par la Première Dame en collaboration avec l’OMS […]

Lire la suite

Nos actions 04 Octobre 2021

4 octobre 2021 : « Lutte contre les VBG : Sortie la 1ère promotion prise en charge au Centre spécialisé de Mahamasina »

Arrivées brisées, 30 femmes ayant approcher le Centre spécialisé sur la lutte contre les violences basées sur le genre sortent aujourd’hui victorieuses de leur combat. Prises en charge au Centre spécialisé de Mahamasina, l’objectif est de faciliter leur réinsertion dans la vie active dans les meilleures conditions. C’est ainsi qu’avec la collaboration du FNUAP et […]

Lire la suite

Contact direct 034 67 018 62