Déclarations 25 Avril 2019

Mot de bienvenue de la première dame pour le lancement de la campagne de sensiblisation de la lutte contre la violence basée sur le genre et le mariage précoce des enfants 25 Avril 2019 – C.C.I Ivato

25 Avril 2019
CCI Ivato

Andriamatoa sy ramatoa isan’ny mpikambana ao amin’ny governemanta,Andriamatoa sy ramatoa solon-tenan’ny Masoivoho eto Madagasikara,
Ianareo mpiara-miobon’antoka,
Ianareo ao anaty fikambanana samy hafa, mpiantsehatra amin’ny fiainam-bahoaka,
Ianareo ray aman-dreny, zokiolona hajaina,
Ianareo rehetra manan-kaja manatrika etoana,
Ianareo solon-tenan’ny tanora sy ny ankizy,
Tompokovavy sy Tompokolahy

Fifaliana ho ahy no misaotra anareo izay namaly ny fanasana ka tonga maro eto androany. Arahaba tongasoa eto amin’ity toerana ity. Ny fahatongavanareo maro be toy izao dia raisiko ho finiavana sy fahavononana hifanome tanana hiaro ny zon’ny vehivavy, ny lehilahy, ny tanora ary indrindra ny ankizy.


Tsapako fa isika rehetra mihitsy no mitovy fomba fijery ka vonona hampitsahatra ny herisetra.
Anton’izao fivoriantsika eto izao ny fanombohana ny fanentanana mikasika ny ady amin’ny herisetra. Betsaka ny dingana tokony lalovatsika momba izany. Tsy vitan’ny resaka am-bava fotsiny ny famongorana ny herisetra fa mila fandraisana andraikitra. Ho atao laharampahamehana noho izany ny famolavolàna lalàna miompana manontolo amin’ny ady amin’ny herisetra mba ho fiarovana ny zon’olombelona.


Mpiara-miombonantoka fototra amin’izao ady amin’ny herisetra izao ny rantsan’ny Firenena mikambana misahana ny mponina na ny FNUAP. Tolorako fisaorana eram-po eran-tsaina izy ireo amin’ny fiaraha-miasa rehetra teo aloha / sy izay mbola hiarahana.

Sur le même thème

Nos actions 25 avril 2019

Intervention de Mialy R. Rajoelina, Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail

Monsieur le Directeur général de l’Organisation internationale du Travail, Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Mesdames et messieurs, Chers participants, Comme nous le savons, la COVID a impacté le monde. En prenant la mesure du choc économique généré par la crise sanitaire, nous reconnaissons ensemble, ici, en cette journée mondiale contre […]

Lire la suite

Nos actions 25 avril 2019

“ FEMME AUTONOME ET RESILIENTE DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE”

Je souhaite vous exprimer ma joie de vous retrouver en ce jour symbolique qui nous tient à cœur de célébrer chaque année. Cette journée qui est la nôtre, mais, aussi dédiée aux générations futures. Nous tenons à en faire bon usage, malgré le contexte actuel qui ne nous permet pas de la fêter comme nous […]

Lire la suite

Nos actions 25 avril 2019

International Conference on “Ending sexual and gender based violence in humanitarian crises”

HONOURABLE ASSISTANCE,Ladies and gentlemen,Dear Friends from Civil Society First of all, allow me to extend my warm greetings to the Government of Norway which has a long working tradition with civil society organizations. Allow me also to emphasize that Norway is one of the greatest supporters worldwide of Civil society organizations around the world. It […]

Lire la suite

Contact direct 034 67 018 62